Koptrans - Twoje zadowolenie jest naszym priorytetem

Transport

Twój ładunek jest bezpieczny

Firma KOPTRANS Andrzej Kierejczuk od 9 lat specjalizuje się w transporcie materiałów sypkich (kruszyw naturalnych), materiałów budowlanych, produktów rolnych i produktów dla rolnictwa. Od trzech lat mamy w ofercie również transport odpadów.

Zapraszamy do współpracy oferując Państwu usługi wysokiej jakości, wykonane profesjonalnie i terminowo.

Transport
kruszyw

Transport kruszyw naturalnych – dostawy piasku, żwiru, pulpy, ziemi, czarnoziemu, itp. Materiały do budownictwa drogowego, mieszkaniowego, przemysłowego. Istnieje możliwość nawiązania stałej współpracy.

Transport materiałów budowlanych

Dostawy cegły, bloczków betonowych, stali, rusztowań, elementów konstrukcyjnych do ogrodzeń, kostki brukowej i granitowej na zlecenia firm budowlanych, instalacyjnych, zakładających ogrody, wykonujących nawierzchnie oraz dla osób indywidualnych.

Transport produktów rolnych

Osoby zajmujące się produkcją rolną zapraszamy do skorzystania z usług transportu produktów rolnych – zboża, siana w belach, a także produktów dla rolnictwa – nawozów mineralnych, kredy magnezowej, wapna. Dostawy bezpośrednio z kopalni do gospodarstw.

Transport odpadów

Transport odpadów z miejsca wytwarzania do miejsc odzysku, unieszkodliwiania lub miejsc gromadzenia. Od 2013 roku posiadamy zezwolenie, wydane przez Starostę Białostockiego, na transport odpadów samochodami ciężarowymi – w tym odpadów z rolnictwa, sadownictwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności, a także ponad 600 innych pozycji zgodnie z katalogiem, sporządzonym na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów.

Transport specjalny

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, jesteśmy gotowi podjąć się realizacji zleceń nietypowych i trudnych. Przewóz łodzi, ładunków wielkogabarytowych, kamieni dla zakładów kamieniarskich, kontenerów, maszyn budowlanych – mobilnych lub w elementach, wywóz gruzu – każde zlecenie traktujemy indywidualnie i z należytą starannością.